Plagą naszych czasów jest niepokojący stosunek uczniów do przedmiotów znajdujących się w programie nauczania. I o ile w młodszych klasach problem...