Rodzice posyłający swoje pociechy do przedszkoli muszą liczyć się z poniesieniem znacznych kosztów. W niektórych miastach (np. w Częstochowie) zo...